کاربران Google خدمات پایین غول فناوری را گزارش می دهند

فنی

URL کوتاه دریافت کنید

https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1079888141_0:0:2049:1153_1200x675_80_0_0_7d4bb426f99a71f0e41247cdb88d0a8a.jpg

Sputnik بین المللی

https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://sputniknews.com/science/202008201080224037-google-users-report-tech-giants-service-down/

کاربران در سرتاسر جهان مشكلات مربوط به خدمات Google مانند Gmail ، Google Drive و Google Docs را گزارش كرده اند.

برخی از کاربران مشکلی در ارسال نامه از طریق Gmail و بارگذاری پرونده ها در Google Drive گزارش داده اند. برخی دیگر می گویند هنگام اتصال به Google Docs یا Google Meet ، مشکلی را تجربه می کنند.

به نظر می رسد این مسائل در اوایل صبح رخ می دهد ، در حالی که گوگل در حال حاضر مشغول بررسی مشکلات است و هنوز درباره این وضعیت اظهار نظر نکرده است.

بیشتر گزارش ها از اروپا و کشورهای آسیایی مانند هند ، ژاپن ، سنگاپور و تایلند منتشر شده است.