پنتاگون ، FBI آخرین مهلت تمیز کردن بشقاب پرنده ها ، ارزیابی پیوندهای بالقوه به & # 039؛ دشمنان خارجی


ارتش آمریكا با وجود تعطیلی رسمی آخرین برنامه شناخته شده در سال 2012 ، با یك واحد ردیابی بشقاب پرنده پنتاگون ، موسوم به “گروه ویژه پدیده هوایی ناشناس” ، پدیده های هوایی از ماهیت و منشا ناشناخته را رصد می كند ، كه قبلاً تحت كنگره قرار گرفت .