عقب ماندگی ایالات متحده در پشت چین در استانداردهای فناوری


وزارت بازرگانی ایالات متحده در حال تهیه مقررات جدیدی است كه به شركتهای فناوری آمریكایی اجازه می دهد استانداردهای 5G را به همراه هواوی چین تهیه كنند.