خط مشی ایالات متحده Harms Int & # 039؛ l Covid Strategy به عنوان همکاری خواستار & # 039؛ جهان بیش از حد متصل شده & # 039؛ – دانشمند


در پی تهدیدات دولت ترامپ مبنی بر متوقف کردن بودجه سازمان بهداشت جهانی (WHO) و فشار برای توسعه درمان و واکسن های آینده برای بیماری همه گیر COVID-19 در خارج از نهادهای بین المللی ، نگرانی هایی درباره واکنش ناپایدار و در سطح ملی به ویروس ابراز شده است. توسط چهره های پیشرو در جامعه جهانی.