ایالات متحده از استراتژی برای بازیابی رهبری جهانی انرژی هسته ای خود در میان رقابت با روسیه پرده برداشت


هفته گذشته ، دن بروئیت ، وزیر انرژی ایالات متحده ، اعتراف كرد كه كاهش پایگاه صنعتی آمریكا در انرژی هسته ای طی چند دهه گذشته ، امنیت ملی این كشور را به خطر انداخته است.

پاسخی بگذارید