اسکایپ داون برای کاربران رسانه های اجتماعی در سراسر جهان

فنی

URL کوتاه دریافت کنید

از آنجا که همه گیر فعلی کورون ویروس باعث شده است تا مردم در سراسر جهان از خانه کار کنند ، دشوار است برای اهمیت تماس پیام آوران برای حفظ ارتباط مردم ، دشوار باشد.

به گزارش وب سایت Downdetector ، کاربران در سراسر جهان از مشکلات پیام رسانی فوری و سرویس چت تصویری Skype گزارش داده اند.

براساس نقشه آنلاین ارائه شده توسط این سرویس ، افراد اروپای شرقی ، یعنی روسیه ، اوکراین و بلاروس و جنوب شرقی آسیا از این موضوع به سختی برخورد کرده اند.