آماده برای چالش بزرگ بعدی! ناسا از برنامه هایی برای پایگاههای فضایی سرنشین شده در ماه و مریخ پرده برداشت


برنامه Artemis ناسا با نام الهه یونانی ماه ، بخشی از تلاش جاه طلبانه برای قرار دادن فضانوردان بر روی سطح قمری و توسعه حضور مستمر انسان تا سال 2024 در آنجا است.

پاسخی بگذارید